menu
radovi
datum/vrijeme1969
ukupno84prikazano1-20
? telegram
1969.
autor
JÚLIUS KOLLER
 
Afrika je postala atol
1969.
autor
DRAGO DELLABERNARDINA
 
Bez naziva
kombinirana tehnika/karton
1969.
autor
DUBRAVKO BUDIĆ
 
Bez naziva
kombinirana tehnika/karton
1969.
autor
DUBRAVKO BUDIĆ
 
Bez naziva
kombinirana tehnika/karton
1969.
autor
DUBRAVKO BUDIĆ
 
Bez naziva
kombinirana tehnika/karton
1969.
autor
DUBRAVKO BUDIĆ
 
Dokumentacija Likovne redakcije Tribine mladih
1969.
autor
BOSCH+BOSCH
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Dokumentacija Likovne redakcije Tribine mladih
1969.
autor
BOSCH+BOSCH
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Drvna sječka
fotodokumentacija izložbe
1969.
autor
TOMAŽ ŠALAMUN
OHO
 
Dva kvadrata
1969.
autor
JIŘÍ VALOCH
 
Existenciadjelo - 4. Inovations - 1969 - 4. HAPPSOC - 12. S. F. Č. A. N.
1969.
autor
STANO FILKO
 
Film o filmu
1969.
1969. - 1970.
autor
NAŠKO KRIŽNAR
OHO
 
Film o filmu
kadrovi iz filma, boja, nijemi, 8mm, 1’21’’
1969. - 1970.
 
GEFF 69
informacijski bilten
1969.
autor
GEFF
 
Impulsi za orgulje
1969.
autor
MILAN ADAMČIAK
 
Július Koller ČSSR ??
1969.
autor
JÚLIUS KOLLER
 
Konoplja br. 3
visina konolje: 180 cm
1969.
autor
ATTALAI GÁBOR
 
Kontakt. Čovjek–Priroda– Predmeti–Materijali
1969.
autor
JÚLIUS KOLLER
 
Kopnjenje snijega i topljenje leda u Jugoslaviji
serigrafija
1969.
 
Kopnjenje snijega i topljenje leda u Jugoslaviji
1969.
autor
DRAGO DELLABERNARDINA