menu
Ako se još jednom setim ili načela
crteži: M. Tartaglia
1929.
dimenzije
257 x 185 mm