menu
Dvije interlingvističke pjesme
tekst pisaćom mašinom na papiru
1966.
dimenzije
294 x 210 mm