menu
Ferial – međunarodni dani turizma
grafika, kolaž
autor
1977.
dimenzije
304 x 399 mm