menu
Futurističko slikarstvo u Belgiji
publikacija
autor
1912.