menu
Futurizam i filozofija
publikacija
autor
1912.