menu
Gužvana slika
autor
1977.
dimenzije
1251 x 1010 mm