menu
Kompozicija
konac i pripadače na platnu
1971.
dimenzije
513 x 598 mm