menu
Marko Ristić, Turpituda, paranojičko - didaktičaka poema
poema, crteži Željka Hegedušića
1938.
dimenzije
278 x 210 mm