menu
Međunarodni sajam saobraćaja, veza i integralnog transporta
grafika, kolaž, flomaster
autor
1977.
dimenzije
304 x 399 mm