menu
Naško Križnar, Crveni snijeg
Kadrovi iz filma, boja, nijemi, 8 mm, 2’ 40’’
1969.