menu
Naško Križnar, Projekt 7 (akcija sa zviždaljkom) Nastupaju: David Nez, Milenko Matanov, Andraž Šalamun, Irena Majc, Zvona Ciglić, Srečo Dragan i dr
Kadrovi iz filma, c/b, zvuk, 8mm, 6’ 09’’
1969. - 1970.