menu
Počeci 2
kadrovi iz filma, boja ,16 mm, 54’’
1963.