menu
Sedící Žena (La femme assise)
roman
1925.
dimenzije
200 x 140 mm