menu
Svedočanstva
časopis, br.8.
1925.
dimenzije
238 x 171 mm