menu
Tehnički manifest futurističke literature
publikacija
autor
1912.