menu
Vítězslav Nezval, Diabolo
edicija OLYMP, naslovnicu dizajnirao Vít Obrtel
autor
1926.
dimenzije
240 x 160 mm