menu
Znamenja
edicija OHO, katalog, dizajn: M. Pogačnik
1969.
dimenzije
180 x 100 mm