menu
Gorgonski rječnik - Heloise
1964.
dimenzije
297 x 207 mm
tehnika
tinta, papir

[PRIJEPIS]
Heloise
Učenica, zatim skandalozna ljubavnica Abelarda (1101 — 1164). "Premda je ime supruge svetije i jače, više volim nositi ime ljubavnice, a nadasve, 
ako te to ne vrijeđa, ime kurve"
Nakon njegove kastracije otišla je u redovnice. 
Nije prekinula s njime, tražeći da je sahrane u manastiru 
Paraclet, u njegovoj župi, umrijevši dvadeset godina 
iza njega. Legenda govori da na njihovim grobom raste 
kozja krv koja cvate samo za oluja.