menu
Gorgonski rječnik - krevet
1964.
dimenzije
297 x 207 mm
tehnika
tinta, papir

[PRIJEPIS]
KREVET
Komad pokućtva namijenjen odmoru, snu i ljubavi. Prosječno, čovjek provede 125 dana u njemu godišnje, t.j. gotovo trećinu života. Luj XIV je imao 413 kreveta, mijenjajući ih poput cipela 1789 dr James Graham sačinio je u Londonu svoj poznati Nebeski krevet, spomenik medicinsko — magnetsko — muzičko — svjetlosni. On ga je načinio ne samo za spriječavanje sterilnosti nego još i za egzaltiranje tjelesno-senzornih faktora. Uporaba za jednu noć stajala je 50 gvineja po paru. Dug 4 metra na 3 metra širine on je ležao na 40 iz kristala istesanih nogu, nadsvođen kupolom zrcala koja je davala sliku šarma i raznolikosti položaja sretnog para. Kupolu su držale statue Psyhe, Kupida i Hymene, jednom rukom, a drugom ružin vjenac i dva živa goluba. Orgulje ispod ležaja zvučale su kako se tijelo pomicalo, muzikom celeste. Posteljina i jastuci bijahu ispunjeni laticama ruža, lavande i krinova sa Istoka, a madraci ispunjeni perjem i strunom iz repova čistokrvnih konja.