menu
Ovaj rad je..
tuš, papir
autor
dimenzije
689 x 331 mm