menu
Pjesma sastavljena od nekoliko riječi
1965.
dimenzije
209 x 300 mm
tehnika
tiposkript, papir