menu
Utjecaj Ivana Kožarića na Vladu Marteka

„Ivan Kožarić je bolji od Ivana Meštrovića”, izjavljuje  Martek, objašnjavajući kako „za razliku od klasične umjetnosti Ivana Meštrovića[1], Kožarićeva umjetnost ne traži strahopoštovanje”. Kožarićev konceptualistički pristup, kao i „odmak od klasičnog” u samoj realizaciji radova ohrabrio je mladog Marteka. Fragilne linije na Kožarićevoj  izložbi Kiša u Galeriji Nova 1975./6. usmjerile su ga k pročišćenju i minimalističkom izričaju, dok je u Kožarićevim fluxusovskim zavežljajima nagomilanih predmeta  prepoznao onu gorgonašku „energiju hrabrosti” .

O Kožariću,  donkihotovskom liku, istodobno protokonceptualacu i   homo ludensu, umjetniku koji se „od svih ljudi najviše igra”,  Martek je napisao nekoliko tekstova. Za njega je Kožarić primjer kako „i na jednoj drugoj strani treba uhvatiti slobodu koju drugi nisu ponudili”.

[1] Ivan Meštrović (1883. – 1962.),  hrvatski kipar, predstavnik moderne.


Ivan Kožarić, Kiša, 1971., pribadače, platno, 1350 x 2000 mm

Vlado Martek, Bez naziva, 1973., kolaž, 1254 x 314 mm