menu
Marinko Sudac Collection: Permanent Avant-Garde
KUAD Gallery, Istanbul, Turska
24. veljača 2012. - 28. travanj 2012.

SLUŽBENA STRANICA

kustos: Branko Franceshi

U veljači 2012. g. turska je publika upoznala hrvatsku avangardu kroz izložbu "Trajna avangarda" održanoj u galeriji KUAD u Istanbulu.

Turbulentna povijest regije koja se prije zvala Jugoslavija bila je plodno tlo za radikalne umjetničke pokrete i prakse koje su dugo bile cenzuriranem ignorirane, zanemare i pogrešno shvaćene. Radikalni umjetnički pokreti u regiji nazivani su "umjetnošću druge linije", osobito u poslijeratnoj socijalističkoj Jugoslaviji koja je stvorila takozvani državni modernisam s fokusom na formalne aspekte kreativnosti. S druge strane, umjetničke prakse kojima je cilj bio potaknuti društvenu promjenu ka participativno demokraciju bile su marginalizirane. Naposljetku, s općenitim shvaćanjem nasljeđa avangarde modernog doba kao izravne veze sa Zapadom kojemu smo cijelo vrijeme težili, "druga linija" postala je onom "prvom".

Na izložbi je predstavljeno 59 radova Borisa Demura, grupe EXAT 51, Ivana Kožarića, Mladena Stilinovića, Tomislava Gotovca, grupe Crveni Peristil i drugih.

Vezani sadržaj