menu
izloženi radovi iz Kolekcije Marinko Sudac

Popis radova:

  1. Vlado Martek, To je Vidmar, 1973., kombinirana tehnika, 462 x 314 mm
  2. Vlado Martek, Živjela Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, 1973., plakat, tuš, c/b fotografija, 110 x 705 mm
  3. Vlado Martek, Prvo i Drugo zasjedanje AVNOJ-a, 1973., knjiga-objekt, 256 x 180 mm
  4. Vlado Martek, Isti dan rođeni i umrli, 1974., kombinirana tehnika, 185 x 283 mm
  5. Vlado Martek, Čovjek je čovjeku Nietsche, ciklus „Pazi oštar kartograf“, 2004. – 2005., akril, platno, 1160 x 900 mm
  6. Vlado Martek, Balkan (1995), 2004. – 2005., akrilik, platno, 900 x 1160 mm