menu

Izdavač:
Institut za istraživanje avangarde

Za izdavača:
Branko Franceschi

Urednik kataloga:
Marinko Sudac

Kustos:
Branko Franceschi

Uvodnici:
Vojko Obersnel
Branko Franceschi

Eseji:
Ješa Denegri
Branko Franceschi
Alberto Guglia
Tvrtko Jakovina
Feđa Vukić

Tekstovi o umjetnicima:
Branko Franceschi

Lektura hrvatskih tekstova:
Ivana Sor

Prijevod uvodnika i eseja na engleski:
Tomislav Kuzmanović

Prijevod s talijanskog:
Daria Torre

Prijevod tekstova o umjetnicima na engleski:

Daria Torre

Maja Gota

Grafičko oblikovanje kataloga i pozivnice:
Negra Nigoević
Marita Bonačić
Katarina Perić

Foto:
Damian Nenandić

Postav:
Branko Franceschi

Tehnički postav:

Miljana Babić

Tisak:

Printera Grupa d.d. 

Zahvale:
Vojko Obersnel; Ivan Šarar; Nikolina Radić Štivić, Zrinka Dabelić; Plamena Šarlija; Svem Semenčić; Alberto Guglia; Dušan Milić; Jana Jelinek; Igor Franić; Tomo Čerina; Željko Matejčić; Muzej suvremene umjetnosti Zagreb; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH; Lučka kapetanija Rijeka; Ministarstvo financija RH, Porezna uprava Rijeke; Ministarstvo financija RH – Carinska uprava – Carinarnica Rijeka; Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci; Brodogradilište Viktor Lenac d.d.; Lučka kapetanija Rijeka; Hrvatski registar brodova, Split; Hrvatski registar brodova, Područni ured Rijeka; Adriatica d.o.o.; Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Služba osiguranja prijevoza i kredita, filijala Rijeka; Jadranski pomorski servis d.d., Rijeka; Luka Rijeka d.d.

Izložba Područje zastoja organizirana je u suradnji Kolekcije Marinko Sudac, Instituta za istraživanje avangarde i Grada Rijeke.

Sponzori:
Grad Rijeka
Viktor Lenac
Strabag
Jadranski pomorski servis d.d.
Terminal lounge bar
Novi Spa Hotels & Resorts
Coca-Cola
Kvik print 
Dioxa Rijeka
Europatrade
Cossetto

Medijski pokrovitelj:
Jutarnji list