menu
Mladen Stilinović's influence on Vlado Martek

Umjetnost Mladena Stilinovića i Vlade  Marteka povezuje  političiki aspekt, prepoznatljiv u radovima obojice autora.  U Martekovoj je umjetnosti ta “politička radikalnost uvijek malo oslabljena, obučena u jednu romantiku i mistifikaciju poetskog”, dok je Stilinović “bio umjetnik koncentriran i realan u svome izričaju i političkim zaključcima unutar svoje umjetnosti”. Budući da je Stilinović počeo ranije raditi i izlagati,  Martek je imao prilike vidjeti njegove radove i s njim razgovarati. Stilinovićev anarhizam, radikalnost i pomalo skrivena društvena kritika oduševljale su Marteka, iako je sam bio “više buntovnik na području poezije”. No, zahvaljujući Stilinovića, Martek je shvatio “da ne možeš biti radikalan i dobar umjetnik ako nemaš politički stav”.