menu
Most Learnt Mister President (02/02/1863)
1963
dimensions
333 x 278 mm
technique
typed text, ink, paper

[PRIJEPIS]
P. t.
Gospodin
Joseph Wanischta
Professor
Zagreb
Križanićeva 11.
VELEUČENI GOSPODINE PREDSJEDNIČE!
Svekoliko je naše častno Članstvo u posljednjih njekih prilikah napose, kao već i ranije, osobitu pažnju posvetilo družtvenomu ugledu našega Družtva i pokazalo hvalevrijedni smisao za collectivno upravljanje u poslovih izložbenoga Sallona u Preradovićevoj ulici broj 13. Takva je briga za narečeni ugled do sada urodila nemalim posljedcima, a za sigurno će našemu Družtvu pribaviti i zasluženi renommé, kojim se dičiti i hvaliti slobodno možemo.
No, prijegledom računah prigodom nedavne godišnje bilance, ustanovljeno je da se novčana sredstva s kojima Družtvo razpolaže, a pritekla su u našu cassu blagorodnom pomoćju sa strane Gospodina Predsjednika Franje von Morelleta, svome kraju naglo primiču. Niže podpisano Računovodstvo Obćega Sekretarijata umoljava stoga Niže poštovano Članstvo i g.g. Predsjednike da i collectivnim gospodarstvenim dužnostima i pravima što hitnije udovoljiti blagoizvole. –Uplatci se vrše na blagajni Družtva, šalter broj 14. u prostorijah knjižarne "Natrag" i to: na ruke gospodične tajnice ili pak: kretom pošte na poznatu Vam adressu.
U inakom slučaju Obći će Sekretarijat biti prisiljen da ponovno objavi stanje permanentne likvidacije Družtva i da vodstvo svih poslovah preda u ruke g.g. commissarima i ranije imenovanomu likvidacionomu Odboru. 
Sa ufanjem u velikodušje Vaše Veleučenosti, Gospodine Predsjedniče, bilježimo se s osobitim poštovanjem!

U Zagrebu, dne 2. veljače 1863.
Za računovodstvo Družtva:
[Potpis] Obći Sekretar