menu
Marinko Sudac

(1968) umjetnine skuplja od 1989., a nakon 2004. godine fokus njegovog zanimanja postaje iskljucivo avangardna umjetnost nastala od 1914. do 1989. godine. Pocetno zanimanje za povijesne avangarde na prostoru bivše Jugoslavije, Marinko Sudac uskoro širi na sve povezane umjetnicke fenomene u regiji i svijetu. Rezultat ove promišljene kolekcionarske strategije je Kolekcija Marinko Sudac koja trenutno broji preko 10.000 umjetnina i dokumenata, a smatra se najvecom privatnom kolekcijom te najpotpunijom kolekcijom avangardne umjetnosti u regiji uopce. Sustavan rad kolekcije na poticanju istraživanja avangardnih pokreta Sudac nastavlja 2006. godine osnivanjem Edicija Sudac, specijalizirane za obimna monografska izdanja posvecena nedovoljno valoriziranim umjetnicima i pokretima s podrucja djelovanja Kolekcije. Virtualni muzej avangarde www.avantgarde-museum.com, interaktivnu i globalno pristupacnu ekstenziju Kolekcije koja predstavlja novi segment djelovanja u osmišljavanju istraživanja i prezentacije avangardne umjetnosti, Sudac je javnosti predstavio 2009. godine. U 2010. godini uslijed sve veceg obima djelatnosti i sve veceg potencijalnog djelokruga rada, Marinko Sudac odlucuje razviti strukturu Virtualnog muzeja medunarodnim Upravnim odborom kojeg cine Lutz Becker, Jerko Denegri, Živko Grozdanic, Želimir Košcevic, Matko Meštrovic, Irina Subotic i Feda Vukic, te funkcijom ravnatelja koju povjerava Branku Franceschi.