menu
IVANA TOMLJENOVIĆ MELLER, FOTOGRAFIJE I FOTOMONTAŽE, BAUHAUS, DESSAU 1929. - 1930.
06. ožujak 2010.

Foto galerija Lang, Samobor

Ivana Tomljenović Meller

E. Toller na Bauhausu, 1930.

 

Pojam visoke škole za oblikovanje  BAUHAUS, koju je Walter Gropius utemeljio 1919. godine u Weimaru, i koja je sjajno funkcionirala do 1933. godine, dakle do dolaska nacista na vlast u Njemačkoj, ugrađen je u same temelje moderne i suvremene umjetnosti 20. st. Škola je 1926. godine preseljena u Dessau. Godine 1932. Bauhaus ima sjedište u Berlinu, da bi 10. kolovoza 1933. novi nacistički režim posve dokinuo ovu slavnu školu.

Ivana Tomljenović (kasnije Meller-Tomljenović) pridružila se školi Bauhaus u Dessau u jesen 1929. godine. U skladu s nastavnim programom pohađa tzv. Pripremni tečaj kod prof. Josepha Albersa. Po uspješnom završetku tog osnovnog tečaja, upisuje se na fotografski odjel što ga tada vodi Walter Peterhans. Na fotografskom odjelu studenti se upoznaju s principima tada nove i moderne fotografije i vizualne kulture u cjelini.
Fotografije koje je u to vrijeme Ivana Tomljenović uradila na Bauhausu, pokazuju sve značajke  nove osjećajnosti i nove vizualne kulture: vertikalna perspektiva, donji rakursi, katkad bizarna tematika, efekti svjetlo-tamno, dvostruka ekspozicija, eksperimenti s negativima i fotomontaža.
Poletnu i dinamičnu atmosferu kakva je vladala na Bauhausu u Dessau, Ivana Tomljenović  zabilježila je svojom kamerom. Na njenim fotografijama prisutan je svakodnevni život studenata Bauhausa, njenih poznanika i prijatelja, ali i nedvosmislena orijentacija prema novoj estetici fotografske slike. Njena fotomontaža „Diktatur in  Jugoslawien“ iz ranih 1930-tih godina primjer je te nove estetike i formalnih rješenja kakva su bila primjenjivana na Bauhausu iz tog vremena.

Zahvaljujući zbirci i fotografijama Ivane Tomljenović,  a koje je sakupio g. Marinko Sudac iz Zagreba, Foto Galerija Lang ima veliku čast što je u mogućnosti da nakon gotovo trideset godina ponovo predstavi taj mali ali izuzetno vrijedan opus  Ivane Tomljenović.

Ž.Koščević


 

Ivana Meller Tomljenović ( Zagreb, 1906. -  Zagreb, 1988.) Od  1924. do 1928 studira u Zagrebu na Akademiji likovnih umjetnost. Po završetku studija odlazi u Beč, a u jesen 1929. upisuje se na pripremni kurs na Bauhausu u Dessau. Kao studentica Bauhausa realizirala je  izvjestan broj plakata, a među ostalim ostvarenjima i poznatu fotomontažu „Diktatura u Jugoslaviji“ koja je upotrebljena kao naslovica istoimene publikacije tiskane  prilikom propagandne izložbe tada ilegalne  Komunističke Partije Jugoslavije u Berlinu. U jesen 1935., vraća se najprije u Beograd, a od 1938. do smrti 1988., živi u Zagrebu.
Njene fotografije iz Bauhausa nalaze se u zbirci Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu i Kolekciji Marinka Sudca u Zagrebu

 Uz izložbu Ivane Meller Tomljenović predstavljamo ekskluzivno rekonstrukciju  „Trijadskog Baleta“ Oskara Schlemmera iz 1922.godine.

Realizaciju izložbe Ivane Meller Tomljenović pomogao je i Gradski Ured za kulturu grada Zagreba.

http://www.fotogalerija-lang.com/