menu
SVE JE TO FILM! Eksperimentalni film u Jugoslaviji 1951. - 1991.
22. prosinac 2010.

Moderna galerija

Tomšičeva 14, Ljubljana

22.12.2010. - 28.12.2011.

 

Kustosi: : Bojana Piškur, Ana Janevski, Jurij Meden, Stevan Vuković

 

Eksperimentalni film je jedan od najuzbudljivijih oblika filmskog izraza i, paradoksalno, također jedan od najčešće ignoriranih od različitih (povijesni, teoretski, kritički, ekonomski, obrazovni, itd.) diskursa o kinematografiji. Zbog toga  već dugo pripada domeni marginalizirane teorije i prakse, izdvojene iz matice.

Izložba u Galeriji Moderne je prvi sveobuhvatan prikaz fenomena eksperimentalnog filma u bivšoj Jugoslaviji u muzejskom okruženju i u svezi s drugim oblicima umjetnosti. Težište je na najistaknutijim eksperimentalnim filmskim autorima, kretanjima i trendovima, festivalima (GEFF, Mala Pula, Beograd alternative, Marčevska osmica u Novom Sadu, amaterski filmski festival u Sloveniji i sl.), produkciji udruga (kino klubova, itd.), formalnih i neformalnih mreža, te na filmovima koje možemo svesti pod "made s drugim sredstvima".


Predstavljeni autori: Ante Babaja, Žarko Batinović, Breda Beban i Hrvoje Horvatić, Luka Bezić, Mate Bogdanić, Krešimir Buljević, Ana Nusa Dragan, Srečo Dragan, Ivan Faktor, Petar Fradelića, Ivan Ladislav Galeta, Karpo Godina, Tomislav Gotovac, Ljubiše Grlića, Zlatko Hajder, Jovan Jovanović, Branko Karabatić, Željko Kipke, Tomislav Kobija, Vladimira Kristla, Dušan Makavejev, Davorin Marc, Ivan Martinac, Ivica Matić, Miodrag Milošević, Zdravko Mustać, OHO, OM Proizvodnja, Mihovil Pansini, Neša Paripović, Živojin Pavlović, Vladimir Petek, Zoran Popović, Vasko Pregelj, Miloje Radaković, Kokan Rakonjac, Vinko Rozman, Franci Slak, Aleksandar Srnec, Aleksandar F. Stasenko, Mladen Stilinović, Lazar Stojanović, Milan Šamec, Slobodan Šijan, Ljubomir Šimunić, Dušan Tasić, Sava Trifković, Ante Verzotti, Lordan Zafranović, Edvard Zajec, Ira Zorko.
 

www.mg-lj.si