menu
Katalin Ladik | Umjetnik na odmoru 2016
30. 6. - 6. 7. 2016.
30. lipanj 2016.

Katalin Ladik rođena je 1942. g. u Novom Sadu u Srbiji. Bila je članica grupe Bosch+Bosch. Uz pisanje pjesama, ona stvara zvučne pjesme i vizualnu poeziju, bavi se performans artom, piše i izvodi ekperimentalnu glazbu i audio drame. Istražuje jezik kroz vizualnu i vokalnu ekspresiju, kao i kroz pokret i geste. Njezin radovi su u mediju kolaža, fotografije, ploča, performansa i happeninga u urbanim i ruralnim okolinama. U svojim performansima koristi vizualni jezik i svakodnevne predmete kako bi dala kritiku položaja žena. Živi i radi u Budimpešti u Mađarskoj.

Vezani sadržaj