menu
Marinko Sudac s profesoricom Karen von Veh (Sveučilište u Johannesburgum, Južnoafrička Republika) i Richardom Gregorom (Fakultet filozofije i umjetnosti pri Sveučilištu Trnavi, ranije glavni kustos Kunstahalle Bratislava)
08. lipanj 2017.