menu
radovi
datum/vrijeme1920
ukupno8
Dada Alamanch
časopis
1920.
autor
DADA ALMANACH
 
Futurizam po prosudbi jednog francuskog časopisa
publikacija
1920.
autor
FUTURISMO
 
Helena Čapková - Malé děvče
dizajn naslovnice Josef Čapek
1920.
autor
JOSEF ČAPEK
 
Istočni greh
ilustracije Vilko Gecan
1920.
autor
VILKO GECAN
LJUBOMIR MICIĆ
 
Istočni Greh
prikaz Stanka Tomašića u časopisu "Jugoslavenska obnova-njiva"
1920.
autor
LJUBOMIR MICIĆ
 
Máglyák Énelelnek
epska poema, dizajn: Bortnyik Sándor
1920.
1919. - 1920.
autor
SÁNDOR BORTNYIK
LAJOS KASSÁK
 
Preobraženja
dizajn naslovnice Sava Šumanović
1920.
autor
ANTUN BRANKO ŠIMIĆ
 
Pismo
23. listopad 1920.
autor
GABRIELE D'ANNUNZIO
FUTURISMO