menu
radovi
datum/vrijeme1929
ukupno41prikazano21-40
KORUNK 2
časopis
1929.
autor
KORUNK
 
KORUNK 3
časopis
1929.
autor
KORUNK
 
Liebe
1929.
autor
ČEDOMIL PLAVŠIĆ
TRAVELLER
 
Marko Ristić, Veliko hododarije
kolaž
1929.
autor
BEOGRADSKI NADREALIZAM
 
Mart Stam, otti Berger i nepoznati student Bauhausa
c/b fotografija
1929. - 1930.
autor
BAUHAUS
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
 
Naf Rubinstein, Ivana Tomljenović Meller
1929.
 
Oskar Davičo, Bez naziva
ulje na novinskom papiru
1929.
autor
BEOGRADSKI NADREALIZAM
 
Oslobodite se predrasuda
1929.
autor
BOŠKO TOKIN
 
Predložak plakata za tvrtku Meinl
1929. - 1930.
autor
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
BAUHAUS
 
RED
časopis, urednik: K. Teige
1929.
autor
KAREL TEIGE
 
ReD, god.2, br. 7
urednik: K. Teige
1929.
autor
RED
KAREL TEIGE
 
Rudolf Valentino i Princ od Walesa
kombinirana tehnika
1929.
autor
ŽELJKO HEGEDUŠIĆ
 
Srce na pazaru
zbirka priča
1929.
autor
RADE DRAINAC
 
Studentska zabava na Bauhausu
tempera
1929. - 1930.
autor
BAUHAUS
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
 
Tipografska vježba
1929. - 1930.
autor
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
BAUHAUS
 
Veliko hododarije
kolaž
1929.
autor
MARKO RISTIĆ
 
Korunk
časopis
veljača 1929.
 
MUNKA
časopis
veljača 1929.
autor
MUNKA
 
Korunk
časopis
travanj 1929.
 
MUNKA
časopis
rujan 1929.
autor
MUNKA