menu
radovi
datum/vrijeme1957
ukupno24prikazano1-20
Mural
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/10X
kolaž / papir, sign. d.d.k.: SRNEC
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/11X
kolaž / papir, sign. d.d.k.: SRNEC
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/12X
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/13X
kolaž / papir, sign. d.d.k.: SRNEC
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/1X
kolaž / papir, sign. d.d.k.: SRNEC 57
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/2X
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/3X
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/4X
kolaž / papir, sign. d.d.k.: SRNEC
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/5X
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/6X
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/7X
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/8X
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/9X
kolaž / papir, sign. d.d.k.: SRNEC 57
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/II
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
1957/II
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
Crni tondo
1957.
autor
IVO GATTIN
 
Izlaziti ili ulaziti u prošlost ko zna da li je bilo
1957. - 1963.
autor
DIMITRIJE BAŠIČEVIĆ MANGELOS
GORGONA
 
Kompozicija
1957.
autor
ĐURO SEDER
 
Naslovnica časopisa "Svijet", br. 10/1957.
1957.
autor
ALEKSANDAR SRNEC