menu
radovi
datum/vrijeme1965
ukupno95prikazano41-60
Marko Pogačnik, Bez naziva
perforirani papir
1965.
 
Marko Pogačnik, Bez naziva
perforirani papir
1965.
 
Marko Pogačnik, Pop objekt
kombinirana tehnika
1965. - 1968.
 
Marko Pogačnik, Pop objekt
kombinirana tehnika
1965. - 1968.
 
Marko Pogačnik, Pop objekt
kombinirana tehnika
1965. - 1968.
 
Marko Pogačnik, Pop objekt
kombinirana tehnika
1965. - 1968.
 
Marko Pogačnik, Pop objekt
kombinirana tehnika
1965. - 1968.
 
Marko Pogačnik, Pop objekt
kombinirana tehnika
1965. - 1968.
 
Na poti za Dajlo
1965
1965.
autor
NAŠKO KRIŽNAR
OHO
 
Opus 1965/1, Opus 1965/2
1965.
autor
ERIC ANDERSEN
 
Opus 50
1965.
autor
ERIC ANDERSEN
 
Opus 50
1965.
autor
ERIC ANDERSEN
 
Perforirana površina
1965.
autor
MARKO POGAČNIK
OHO
 
Perforirana površina
1965.
autor
MARKO POGAČNIK
OHO
 
Perforirana površina
1965.
autor
MARKO POGAČNIK
OHO
 
Pjesma 16
serija "Pjesme"
1965.
autor
STAN BRAKHAGE
 
Pjesma sastavljena od nekoliko riječi
1965.
autor
JIŘÍ VALOCH
 
Pjesma sastavljena od nekoliko riječi
1965.
autor
JIŘÍ VALOCH
 
Pjesma sastavljena od nekoliko riječi
1965.
autor
JIŘÍ VALOCH
 
Pjesma sastavljena od nekoliko riječi
1965.
autor
JIŘÍ VALOCH