menu
radovi
datum/vrijeme1978
ukupno69prikazano41-60
Mail Art
kolaz
1978.
autor
BOGDANKA POZNANOVIĆ
 
Memoriranje
1978.
autor
BORIS DEMUR
 
Mišljeni znaci
1978.
autor
BORIS DEMUR
 
Moja soba
1978.
autor
MARIJAN MOLNAR
 
Moja soba II
1978.
autor
MARIJAN MOLNAR
 
Pogled iz moje sobe
1978.
autor
MARIJAN MOLNAR
 
Postupak 2
ciklus "Spiralne poeme zastave"
1978.
autor
BORIS DEMUR
 
Prisutstvo jasnoće
1978.
autor
GRUPA ŠESTORICE AUTORA
MLADEN STILINOVIĆ
 
Projekt za rad
1978.
autor
BORIS DEMUR
 
Pun mi je kurac
1978.
autor
TOMISLAV GOTOVAC
 
Respiratory book
1978.
autor
BOGDANKA POZNANOVIĆ
 
Tekstart
1978.
autor
STANO FILKO
 
Tekstart
1978.
autor
STANO FILKO
 
Tekstart
1978.
autor
STANO FILKO
 
Transcendencija
1978.
autor
STANO FILKO
 
Transcendencija
1978.
autor
STANO FILKO
 
Transcendencija
1978.
autor
STANO FILKO
 
Transcendencija
1978.
autor
STANO FILKO
 
Tri odnosa tijelo - ambijent
1978.
autor
MARIJAN MOLNAR
 
Univerzalna fantastična okupacija (U.F.O.)
U.F.O.-naut J.K. serija
1978.
autor
JÚLIUS KOLLER