menu
radovi
datum/vrijeme1979
ukupno160prikazano101-120
Deautorizacija - Ja sam umjetnik (Obilježene površine)
1979. - 1981.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Deautorizacija - Ja sam umjetnik (Obilježene površine)
1979. - 1981.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Devalvacija HUF-a
1979.
autor
BÁLINT SZOMBATHY
 
Izumiranje
c/b fotgrafija
1979.
autor
RUDOLF SIKORA
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Analitički kiparski proces)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Analitičko kiparstvo)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Elementarni i primarni kiparski proces)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Elementarno kiparstvo)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Elementarno kiparstvo)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Kiparski proces)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Kiparski prostorni proces)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Kiparstvo - jezik - kreda - prašina - fotografija. Kiparstvo u mediju fotografije)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Primarni kiparski proces)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Primarno kiparstvo)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Primarno kiparstvo)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Procesualno i analitičko kiparstvo - kiparstvo - tekst - ambijent)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Procesualno kiparstvo - kiparski prostorni procesi)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Procesualno kiparstvo - kiparski prostorni procesi)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Procesualno kiparstvo)
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo u mediju fotografije (Volumen oscilacije voluminoznosti)
1979.
autor
BORIS DEMUR