menu
radovi
datum/vrijeme1956
ukupno21prikazano1-20
Aleksandar Srnec, KA-13
tempera / karton, sign. d.d.k.: SRNEC 56.
1956.
 
Aleksandar Srnec, KA-18
tempera / karton, sign. d.d.k.: SRNEC 56.
1956.
 
Aleksandar Srnec, KA-19
ulje / karton, sign. d.d.k.: SRNEC 56.
1956.
 
Aleksandar Srnec, KA-5
tempera / karton, sign. g.l.k.: S 56.
1956.
 
Aleksandar Srnec, T-7
ulje, tempera / platno, sign. d.d.k.: SRNEC 56
1956.
 
Bez naziva
1956.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
Bez naziva
1956.
autor
IVO GATTIN
 
Bez naziva
1956.
autor
STANO FILKO
 
Horizontala i vertikala
1956.
autor
IVO GATTIN
 
KA-13
1956.
autor
EXAT 51
ALEKSANDAR SRNEC
 
KA-15
1956.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
KA-17
1956.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
KA-18
1956.
autor
EXAT 51
ALEKSANDAR SRNEC
 
KA-19
1956.
autor
EXAT 51
ALEKSANDAR SRNEC
 
KA-5
1956.
 
Naslovnica časopisa "Svijet", br. 6/1956.
1956.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
Oblici na površini
brusni lak, pigment, vosak, karton
1956.
autor
IVO GATTIN
 
Postmodern - Venuša - Šeherezada Ironička - Mystifikacia - Ego
1956.
autor
STANO FILKO
 
Postmodern - Venuša - Šeherezada Ironička - Mystifikacia - Ego
1956.
autor
STANO FILKO
 
Rupa na površini
brusni lak, pigment, vosak, karton
1956.
autor
IVO GATTIN