menu
radovi
datum/vrijeme1960
ukupno46prikazano41-60
Naslovnica časopisa "Svijet", br. 5/1960.
1960.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
Pogled kroz prozor
1960.
autor
JOSIP VANIŠTA
GORGONA
 
R-11
aluminij, sign. d.l.k.: SRNEC 60
1960.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
R-13
aluminij, sign. d.l.k.: SRNEC 60
1960.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
R-16
aluminij, sign. d.d.k.: SRNEC 60
1960.
autor
ALEKSANDAR SRNEC
 
Savršena forma
1960. - 1966.
autor
MARIJAN JEVŠOVAR