menu
Bandit ili pesnik
zbirka pjesama
autor
1928.
dimenzije
263 x 200 mm