menu
Bez naziva
akrilik, gaza, drvo, 6 / 248 x 248 mm
1981.