menu
Bez naziva
tuš na papiru
1928.
dimenzije
265 x 204 mm