menu
Bez naziva
tuš na papiru
1928.
dimenzije
179 x 210 mm