menu
Bez naziva
kolaž
1968.
dimenzije & količina
200 x 170 mm / 12 kom.