menu
Bianco dezinformacija
akrilik na platnu
1975.
dimenzije
794 x 794 mm