menu
Branko Ve Poljanski, Crveni petao
zbirka pjesama
1927.
dimenzije
229 x 154 mm