menu
Čedomil Plavšić, Ali kaj bi to! Stoka!
kolaž, papir
1930.
dimenzije
310 x 226 mm