menu
Djelo za prodaju
intervencija na novčanici
autor
1975.
dimenzije
845 x 645 mm